Våre 26 anlegg ligger i perfekte omgivelser langs Helgelandskysten.

Våre anlegg

Nova Sea - lokaliteter i sjø

Tilknyttede selskap - lokaliteter i sjø

Helgeland Smolt - smoltanlegg

Hovedkontor og slakteri på Lovund (stjerne)

Våre anlegg

Nova Sea - lokaliteter i sjø

Tilknyttede selskap - lokaliteter i sjø

Helgeland Smolt - smoltanlegg

Hovedkontor og slakteri på Lovund (stjerne)

Se hvert av anleggene for nøkkelinformasjon og sertifiseringer.

*) Tomma Laks AS, *) Vega Sjøfarm AS

Tilbakemeldinger

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Har du noen tilbakemeldinger, spørsmål eller bekymringer angående vår produksjon av laks eller har opplevde eller vært vitne til lovbrudd (f.eks. sikkerhet, dyrevelferd eller miljø-lover) hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt på post@novasea.no

Slakteri

Slakteriet til Nova Sea ligger på Lovund, om lag midt i produksjonsområdet vårt. Anlegget har en kapasitet på vel 350 tonn fersk laks og 25 tonn filet daglig, og er arbeidssted for over 130 personer. Fra og med i år går Nova Sea i gang med planene om bygging av et nytt og moderne slakteri på Lovund. Det nye slakteriet vil ha en kapasitet på vel 100 000 tonn årlig og vil stå klart i slutten av 2024. Med utbyggingen av et nytt slakteri på Lovund ønsker vi å vise at det er mulig å produsere mat av høyeste kvalitet til  verden, også helt ytterst i havgapet.

Visningssenter

Sammen med gründeren bak Alex Sushi, har Nova Sea opprettet et visningssenter på Tjuvholmen i Oslo. Bakgrunnen for det, er at Norge er den største produsenten av atlantisk laks i verden og vi ønsker at folk skal få lære mer om lakseoppdrett. Det er fint mulig å besøke oppdrettsanlegg langt kysten vår, men det er ikke alltid like praktisk å komme dit. Vi har derfor flyttet opplevelsen til Oslo slik at både turister, skoleklasser og alle andre skal få lære om laks og oppdrett.

Alex Sushi

Alex Sushi er en av de mest populære sushirestaurantene i Oslo. I 2014 kjøpte Nova Sea seg inn i Alex Sushi. Med det fikk Alex Sushi muligheten til å knytte et helt unikt bånd til produsenten av deres mest populære råvare. Helt siden opprettelsen har Alex Sushi vært på jakt etter de beste råvarene markedet kan oppdrive og vi er stolt over å være medeier i Alex Sushi.