Nova Sea bygger nytt slakteri

Nova Sea har besluttet å bygge nytt og moderne slakteri på Lovund.

Lovund Slakteri | 11.04.2021

Nova Sea har besluttet å bygge nytt og moderne slakteri, med kapasitet på opp mot 100 000 tonn laks årlig. Det nye slakteriet vil stå klart om fire til fem år og prosjekteringen rundet det, er startet allerede nå.  Investeringsrammen er på 800 millioner til en milliard kroner, alt etter valg av løsning.

– Dette er en stor og viktig beslutning for Nova Sea. Det viser at vi har et styre og et eierskap som ønsker å satse og investere i selskapet og på Lovund, noe som har vært en av suksessfaktorene til nå. Denne beslutningen vil ha stor betydning for hele verdikjeden i Nova Sea og våre ansatte. I tillegg vil det ha store ringvirkninger langt ut over Helgeland. Det viser at det er her vi skal være også inn i fremtiden, forteller Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord.

Nytt slakteri kommer i en lang rekke av nye investeringer gjøres i Nova Sea og vil ha betydning for hele verdikjeden internt i selskapet. I tillegg vil investeringen medføre store ringvirkninger for hele Helgeland og Nordland. Vi går nå i gang med et forprosjekt som vil utrede mer detaljert spesifikasjon av utstyr, teknologi, plassering og investeringskalkyler. Forprosjektet vil stå ferdig til sommeren 2021.

– At vi er i en posisjon som muliggjør det, er takket være en enorm innsats for alle de som hver dag går på jobb i Nova Sea, både på sjø og land. Ikke minst handler det om et styre som er villig til å satse lokalt for å videreutvikle det næringslivet vi har her. Det er på Helgeland vi skal være, sier Aasjord videre.

Med byggingen av det nye slakteriet ønsker Nova Sea å være innovativ og fremtidsrettet i valg av løsninger og investering av utstyr. Vi kommer til å se på nye, teknologiske og moderne løsninger for slakteriet som skaper en god arbeidsplass for våre ansatte og gir oss best mulig kvalitet på fisken vi prosesserer, forteller Aasjord.

Kapasiteten på dagens slakteri er maksimalt utnyttet. Vi vil klare å håndtere eget volum i årene framover, men med økt biomasse som følge av utviklingskonsesjoner og bedre biologiske resultater, vil det bli vanskelig. I tillegg har vi per nå begrenset mulighet til å slakte for andre, fordi kapasiteten er fullt utnyttet. Når vi nå utvider, vil vi ha mulighet til å håndtere egen kapasitet og potensielt kjøre slakt for andre.

Hva som vil skje med dagens slakterilokaler er enda ikke avklart.

Ordfører i Lurøy kommune, Håkon Lund, er svært fornøyd med den den nye investeringen:

– Det å bygge nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy, er en stor og viktig beslutning. Det vil bidra til å sikre arbeidsplassene, befeste selskapets posisjon, og bidra til stor optimisme i hele Lurøy. Som ordfører er dette en fantastisk melding å motta, som vil gi ringvirkninger lang utover kommunegrensen. Lurøy kommune ønsker bedriften lykke til med investeringen.

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

Klima og miljø

Nova Sea utforsker samspillet mellom havbruk og fugl

FLERE HISTORIER