Kontakt

Faktura

Vi ønsker i størst mulig grad å motta elektroniske fakturaer (EHF). Alternativt kan faktura sendes på mail.

Media

Trud Berg, Kommunikasjonsansvarlig

Spons

For spørsmål angående spons, se egen underside eller ta kontakt på følgende mail:

Andre henvendelser

For generelle henvendelser til Nova Sea, bruk denne kontaktinformasjonen

Lastebilsjåfører

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY MIDLERTIDIG OPPSTILLINGSPLASS FOR LASTEBILER

 

Nova Sea har satt opp en midlertidig oppstillingsplass for lastebiler som følge av at vi holder på å bygge nytt slakteri.

 

Kartet nedenfor viser kjørerute og snuplass for lastebiler som skal laste. Den viser også toalett- og dusjfasiliteter som ligger ved siden av ekspedisjonen.

 

Nova Sea har igangsatt et prosjekt for ny permanent oppstillingsplass, som også får egne fasiliteter for toalett, dusj og pauserom.

 

Dette vil være en midlertidig løsning inntil den permanente oppstillingsplassen er ferdig. I en periode vil det bli lengre gangavstand til toalett og dusj, det beklager vi på det sterkeste.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt ekspedisjonen:

+47 75 09 18 02

logistikk@novasea.no