Søk sponsormidler hos Nova Sea

Vi vil høre fra deg

Nova Sea er opptatt av å sponse og støtte ulike lag, foreninger og aktiviteter innenfor vårt produksjonsområde. Lokal forankring og tilstedeværelse har alltid vært en sterk verdi i selskapets filosofi og skal fortsatt være det fremover.

Hvert år deler vi derfor ut opp mot 1 000 000,- kr i støtte til gode tiltak eller prosjekt, langs hele Helgelandskysten. Nedenfor finner du mer informasjon om kriterier til søknad og hvordan du kan sende søknad til oss.

Kriterier til søkere

Nova Sea deler ut sponsormidler til drift eller prosjekter i regi av idrettslag, foreninger eller frivillige organisasjoner. Sponsormidlene skal bidra til å skape positiv aktivitet i vårt produksjonsområde.

Lokal tilhørighet

Vi ønsker at prosjekt vi støtter har lokal tilhørighet der hvor Nova Sea har sitt operasjonsområde. Nova Sea holder til langs hele Helgelandskysten, fra Vega i Sør til Gildeskål i nord, og ønsker en lik fordeling av våre sponsormidler mellom de lokalsamfunnene vi operer i.

Positiv aktivitet

Sponsormidlene skal bidra til å skape et mangfoldig og inkluderende kultur-, idretts- eller frivillighetstilbud i de lokalsamfunnene Nova Sea operer i. Vi ønsker at sponsormidlene skal bidra til å skape positiv aktivitet langs kysten.

Barn og unge

Prosjekt eller tiltak som retter seg mot barn og unge prioriteres ved tildeling av midler. Barn og unge er framtiden for våre lokalsamfunn. Vi ønsker derfor å bidra til lavterskeltilbud som bidrar til at flere inkluderes og trives – og kanskje en dag flytter tilbake.

Profilering av Nova Sea

Gjenytelse i form av profilering av Nova Sea vektlegges. Det er fordi det er viktig for Nova Sea å vise vårt engasjement i de lokalsamfunnene som vi operer i, men også fordi flere skal ha kjennskap til Nova Sea, bli oppmerksomme på den aktiviteten vi har.

Slik søker du

Her finner du informasjon om hvordan du søker sponsormidler av Nova Sea. Du kan søke om inntil 20.000,- for ditt prosjekt.

Søknadsmal

Last ned mal for søknad

Innsending

Send søknaden til sponsor@novasea.no

Søknadsfrister i 2023

Vi behandler innkomne søknader fem ganger i året. Vi har følgende søknadsfrister for sponsorsøknader i 2024:

 

1. mars
1. mai
20. juni
1. oktober
20. november

Last ned sponsormateriell

Her finner du ulikt sponsormateriell som kan brukes dersom du har fått tildelt støtte. Sponsormateriell kan brukes til trykk på skilt, bannere, på plakater eller klær.

Historier

Klima og miljø

Bærekraftsrapport 2023

Dyrevelferd

Smartbøye skal gi kunnskap om lakselus

Klima og miljø

Interessentmøter 2024

FLERE HISTORIER