Vi skal alltid levere mat av ernæringsmessig god kvalitet

Produkter

Våre produkter leveres med ulike trimmegrader. Trykk på de forskjellige trimmegradene for å vise bilder

Hel fisk

Fersk med hode

A-Trim

Ryggbein og bukbein fjernet A+: Bukskinn fjernet

B-Trim

Ryggbein, bukbein, ørebein og bukfinne fjernet.

C-Trim

Ryggbein, bukbein, ørebein, bukfinne, ryggfine, fettfinne, gattfinne og bukfett mellom ørebein og bukfinne fjernet.

D-Trim

Fileten er fullt trimmet. Ryggbein, Bukbein, Ørebein, Bukfinne, Ryggfinne, Fettfinne, Gattfinne, Alt bukfett, Ryggfett, Finnevev og Bukskinn fjernet

Salg

Nova Seas salgsavdeling selger all fisken som produseres i Nova Sea. Laksen fra Nova Sea selges over hele verden, til både Europa, USA og Asia.

Sertifiseringer

Vi har sterkt fokus på bærekraft i vår produksjon. Det er vår plikt å produsere sunn, god og trygg mat, med så lavt fotavtrykk som mulig. Laksen har rett på god dyrevelferd og våre medarbeidere skal ha en trygg og meningsfull arbeidsplass. Gjennom hele vår verdikjede følger vi strenge kriterier i våre standarder for å sikre dette. Vi revideres årlig av uavhengige sertifiseringsorgan, for å sikre at vi møter disse kravene.

Global G.A.P - Standard som ivaretar produksjon

Internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd. Dyrevelferd og helse, mattrygghet, miljøvern samt helse og velferd for de ansatte. Sertifikatet viser at vår produksjon følger standardens krav i alle ledd.

GlobalGAP sertifikat 2021-2022 (1)

HACCP - Hazard Analysis and Critical ControlPoint

Internasjonalt system for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. Systemet vurderer biologiske, kjemiske og fysiske farer i produksjonen eller for konsumenten. Godkjenningen viser at Nova Sea AS sin produksjon oppfyller kravene.

haccp-godkjenning-slakteri-2021

BRC - Global standard for food safety

GFSI-godkjent standard for mattrygghet. Sertifikatet viser at Nova Sea tilfredsstiller strenge krav til hygiene, mattrygghet, produktkontroll, kvalitetsstyringssystemer, personalkompetanse og leverandøroppfølging.

rev-1_2021-ia-10000402221-msc-accredia-nor

ASC - The Aquaculture Stewardship Council

Standarden setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks, med fokus på dyrevelferd, og miljømessige og sosiale forhold. ASC har fokus på åpenhet og krever en årlig rapportering av data fra våre anlegg og fasiliteter. Se "våre anlegg" for ASC-dokumentasjon for lokaliteter.

asc-coc-sertifikat-gyldig-20.02.2024 (1)

FDA godkjenning for Nova Sea - 2021

Godkjenningen viser at laks produsert hos Nova Sea er godkjent for eksport til USA.

FDA approval 2021 (1)

GSI - Global Salmon Initiative

Siden 2017 har Nova Sea vært medlem av Global Salmon Initiative (GSI), en gruppe bestående av lakseoppdrettere fra hele verden som fokuserer på bærekraft i næringen gjennom ASC-sertifiseringen og transparens gjennom årlig bærekraftsrapportering.