Våre 25 anlegg ligger i perfekte omgivelser langs hele Helgelandskysten.

Historien

Steinar Olaisen ble en av Norges laksepionerer, og gründeren bak Nova Sea. Han gikk bort sommeren 2011, men Nova Sea drives fortsatt etter hans leveregler om ærlighet og nøkternhet i drift, og fokus på kvalitet og bærekraft. Fra de første 1200 smolt i 1972, til over 12 000 000 laks i dag, har Nova Sea vokst seg til å bli en av nordnorges største oppdrettere. Ingenting av dette ville vært mulig uten kompetente og dedikerte ansatte.

Visjon og verdier

Vår visjon er «Den perfekte balanse». Vår visjon og våre verdier skal gjenspeile alt vi gjør i Nova Sea. Våre verdier kan oppsummeres i LAKS: Lokal, Ansvarlig, Kompetent og Stolt.

Lokal

Vi har tilhørighet i lokalmiljøene vi operer i. Vi er viktige for våre lokalmiljø og lokalmiljøene er viktige for oss.

Ansvarlig

Vi er ansvarlig ovenfor hverandre, ovenfor fisken og ovenfor miljøet – og skal forvalte dette på best mulig måte.

Kompetent

Vi har god kompetanse innenfor de fagfeltene vi jobber i, vi skal alltid tilegne oss og rekruttere riktig kompetanse innenfor vår verdikjede.

Stolt

Vi er stolt av Nova Sea, vi er stolte av næringen, ringvirkningene vi skaper og vi er stolte av å jobbe med LAKS!

Verdikjeden vår

Stamfisk

I samarbeid med Nordlaks, Cermaq og Aquagen, 
har Nova Sea vært med å bygge opp produksjon av stamfisk 
i Nord-Norge, i et selskap som heter Nordnorsk Stamfisk. Dette er viktig for å sikre vår tilgang på rogn og produksjonen bidrar til større sikkerhet med tanke på blant annet fiskehelse og beredskap.

Smolt

Nova Sea er majoritetseier i Helgeland Smolt som har to smoltanlegg i Nordland. Det første anlegget i Gildeskål stod ferdig i 2010, og har en kapasitet på 13 millioner smolt i året. Det andre anlegget i Rødøy stod ferdig i 2015, og har en konsesjon på 8 millioner smolt på 250 gram, i tillegg til at det utvikles storsmolt på over 500 gram.

Matfisk

Nova Sea har matfiskanlegg spredt langs hele Helgeland, fra Vega i sør til Gildeskål i nord. Gode lokaliteter er en forutsetning for god produksjon og god fiskehelse, og Helgelandskysten er meget god for oppdrett av laks. Nova Sea har over 15 produksjonsbaser med over 100 menn og kvinner som hver dag gjør sitt ytterste for å produsere den beste laksen for Nova Sea.

Brønnbåt

Nova Sea er medeier i North Salmon Service som per i dag har en brønnbåt som er oppkalt etter vår gründer, Steinar Olaisen. Båten har en kapasitet på transport av opp til 540 tonn levende laks. I tillegg har selskapet en ny brønnbåt på tur, Færysund, som kommer i løpet av 2021.

Slakteri

Slakteriet til Nova Sea ligger på Lovund, om lag midt i produksjonsområdet vårt. Anleggget har en kapasitet på vel 350 tonn fersk laks og 25 tonn filet daglig og er arbeidssted for vel 130 personer. Nova Sea har besluttet å bygge et nytt og moderne slakteri.

Marked

Nova Seas salgsavdeling selger all fisken som produseres i Nova Sea. Laksen fra Nova Sea selges over hele verden. I tillegg har vi eierskap i restauranten Alex Sushi i Oslo, noe som gjør at Nova Sea er tilstede i alle ledd; fra rogn til bord.

Videreforedling

Nova Sea produserer filet av pre-rigor kvalitet. Produksjonslinjen er koblet direkte på sløyelinjen, som gjør at fileten er ferdig filetert kun få timer etter at laksen svømte i havet. Denne unike ferskhetsgraden gjør produktet meget ettertraktet for den kvalitetsbevisste konsumenten.

Nova Sea Aquaservice

Nova Sea Aquaservice AS er et heleid datterselskap av Nova Sea. Rederiet har tre service- og vaskefartøy på like under 15 meter, som har som oppgave å bistå Nova Sea med all type vask, inspeksjon og serviceoppgaver på våre anlegg langs helgelandskysten. Nova Sea Aquaservice har i tillegg et datterselskapet, Nova Master, som drifter servicebåten Nova Master på 24 meter.

Ledelsen i Nova Sea

Tom Eirik Aasjord

Administrerende Direktør

Jørgen Aakre

Finans- og Administrasjonsdirektør

Bjørn Helge Hjartåker

Produksjonsleder Sjø

Bjørn Olvik

Kommersiell Direktør

Trud Berg

Kommunikasjonsansvarlig

Styret i Nova Sea

Aino Olaisen

Styreleder

Yngve Myhre

Nestleder

Olav Soleide

Styremedlem

Ørjan Mortveit Tveiten

Styremedlem

Solveig Yvonne Petra van Nes

Styremedlem

Maria Olaisen

Styremedlem

Ragnar Joensen

Styremedlem

Arne Håvard Måsøy

Styremedlem

Egil Kristoffer Fjellgaard Thomassen

Styremedlem

Cecilia Anna Jufors

Styremedlem

Eiere

Vigner Olaisen

51,59%

Mowi

42,50%

Andre

5,89%