Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer

 

Våre etiske retningslinjer beskriver våre etiske normer og standarder for selskapets. Retningslinjene bygger på våre verdier og prinsipper for selskapsledelse, og gir alle våre ansatte og våre interessenter en klar oppfatning av hva vi står for og hvordan vi driver vår virksomhet.