Miljø, bærekraft og samfunn

Vi driver vår virksomhet i en internasjonal ramme. Laksen produseres lokalt i fellesskapets allmenning, men eksporteres og selges over hele verden. Denne verdikjeden gir et fotavtrykk som vi aktivt forsøker å begrense. Nova Sea arbeider etter FNs bærekraftsmål og vil med vårt sterke engasjement for klima og miljø ha en ledende posisjon på bærekraft.

Bærekraftsrapporter

Helt siden den første laksen ankom Nova Seas lokaliteter, har selskapet hatt en visjon: den perfekte balanse. Denne balansen, mellom personer, biologi og miljø, har lagt grunnlaget for hvordan vi operer. Nova Sea gir derfor ut en årlig rapport med oversikt over hvordan vi presterer i forhold til egne målsetninger, lover og forskrifter i forhold til vår beskrevne politikk for miljø, kvalitet, mattryggheten og dyrevelferd.

 

 

Åpenhetsloven

Nova Sea er omfattet av Åpenhetsloven, en lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon om vår virksomhet. Redegjørelsen beskriver hvordan vi vurderer våre interne forhold og forhold i leverandørkjeden med tanke på risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og hva vi gjør for å begrense denne risikoen.

Under kan du lese rapporter fra Nova Sea, Vega Sjøfarm og Tomma Laks.

Sponsormidler

Nova Sea ønsker å støtte lokale lag, foreninger og frivillige organisasjoner, til det som bidrar til økt positiv aktivitet, bedre fritidstilbud og et mer mangfoldig kulturtilbud. Lokalsamfunnene som vi opererer i er viktige for oss og vi ønsker derfor å gi tilbake med å støtte lokale tiltak og engasjement.

Sertifiseringer

Vi har sterkt fokus på bærekraft i vår produksjon. Det er vår plikt å produsere sunn, god og trygg mat, med så lavt fotavtrykk som mulig. Laksen har rett på god dyrevelferd og våre medarbeidere skal ha en trygg og meningsfull arbeidsplass. Gjennom hele vår verdikjede følger vi strenge kriterier i våre standarder for å sikre dette. Vi revideres årlig av uavhengige sertifiseringsorgan, for å sikre at vi møter disse kravene. Nova Sea er sertifisert gjennom Global GAP, ASC-standarden og BRC. I tillegg er vi medlem av GSI – global salmon initiative.

ASC-sertifiserte lokaliteter

Følg lenken nedentil for informasjon om våre ASC-sertifiserte lokaliteter.