Kvalitet i alle ledd

Vi har ansvaret for dyrevelferd og miljø, og det er vår plikt å produsere mat som er god, trygg og sunn for forbrukerne.

Dyrevelferd Klima og miljø Kvalitet | 17.04.2021

Vi jobber kontinuerlig for å sikre og forbedre kvaliteten på laksen i alle ledd av produksjonen, fra smolt til levering hos våre kunder. For å få til dette er det viktig at smolten er av godt genetisk materiale, og produsert av smoltleverandører som har god kunnskap om biologi og teknologi.

Laksen settes ut på lokaliteter med gode miljøforhold og passes av erfarne fagfolk gjennom hele vekstperioden i sjøen, her overvåkes apetitt og adferd nøye.  Fôret er produsert på bærekraftige råvarer, og gir riktig og god ernæring til laksen. Laksens helsestatus følges nøye i tett samarbeid med veterinærer og fiskehelsebiologer.
Vi har ansvaret for dyrevelferd

Vi har ansvaret for dyrevelferd og miljø, og det er vår plikt å produsere mat som er god, trygg og sunn for forbrukerne.

Vi er overbeviste om at kvaliteten på laksen henger tett sammen med fiskevelferd. Vi har derfor stort fokus på optimalisering av alle våre prosesser for å sikre at laksen håndteres så skånsomt som mulig når den er i live, under avlivning og videre prosessering. Fra slakting til fisken leveres hos kunden skal den kontinuerlig holdes kald, uten store svingninger i temperaturen.

Vi tilstreber å til enhver tid levere i tråd med kundens ønsker og forventninger. Skulle vi ikke klare å oppfylle forventningene ønsker vi raske tilbakemeldinger da vår holdning er at en åpen og ærlig kommunikasjon er den beste veien til en løsning.

Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

FLERE HISTORIER