Kortreis verdikjede for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Sammen med Kystinkubatoren har Nova Sea tatt initiativ til et prosjekt som skal gi en kortreist verdikjede for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen.

Klima og miljø | 10.11.2021

Gjennom prosjektet ser vi på muligheten for å etablere en Havplastterminal som skal motta, resirkulere og foredle opptil 3000 tonn plastavfall i året. Dersom vi lykkes med prosjektet, vil vi få opp gjenvinningsgraden og potensielt kunne gjenbruke plastavfall i all tid.

Bakgrunn for prosjektet 

Nova Sea startet allerede i 2018 med et forprosjekt for å undersøke mulighetene for å håndtere plastavfallet på en mer bærekraftig måte. Dette ble starten på Nordic Comfort Products (NCP) sin produksjon av S-1500 stolen, laget av 100% resirkulert plast fra tau. «S» står for at stolen er designet av Snøhetta, og «1500» er mengden i gram resirkulert plast som er benyttet for å produsere en stol.

Plast trenger ikke å være et problem hvis det håndteres og brukes riktig gjennom verdikjeden. Ved å resirkulere plasten, har man klart å erstatte hele verdikjeden fra oljeraffineriet til ferdig bearbeiding. Gjenvinning krever færre trinn, færre prosesser og mindre energi sammenlignet med produksjon av ny plast.

Mål for prosjektet

Det primære målet er å håndtere plastavfallet på en mer bærekraftig måte, skape en merverdi for den brukte plasten og sørge for at den blir resirkulerte og kan brukes på nytt. I tillegg vil vi med prosjektet redusere vårt klimautslipp, vår bruk av naturressurser og bidra til en mer sirkulær økonomi for plast. Nova Sea har høye ambisjoner om at dette kan bidra til å skape en lukket loop for plasten vi som næring bruker.

Havplastterminalen

Prosjektet har hovedfokus på plastelementene tau, fôrslanger og merdringer fordi det er her de største mengdene ligger. Ved å etablere en lokal havplastterminal med komplett maskinpark, vil lokale og regionale aktører kunne levere nettopp dette avfallet til resirkulering. Den nye havplastterminalen skal vaske og granulere plasten, hvor den resirkulerte plastpelletsen er sluttproduktet. Målet er at terminalen skal kunne håndtere opp til 3000 tonn plast i året og produsere plastpellets av ypperste kvalitet.

Status i prosjektet

Våren 2021 begynte planleggingen for å gjennomføre test av en maskinpark. Tau, fôrslanger og deler av en merdring ble sendt til Tyskland for å teste materialet i en vaskelinje. Det rene materialet ble deretter sendt til Østeriket. Her ble plasten testet i en maskin som granulerer og smelter plasten om til resirkulert plastpellets. Resultatene så langt virker lovende. Materialet blir så sendt til Nordic Comfort Product (NCP) på Hemnes, hvor de vil gjennomføre den aller første testproduksjonen av S-1500 stolen med resirkulert plast behandlet på denne måten.

Støtte fra Forskningsrådet

Desember 2020 fikk vi innvilget et forskningsprosjekt på å undersøke kortreise verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og gjennomføres av Sintef Helgeland. Som en del av en sirkulærøkonomisk tankegang, er det ønskelig å kunne øke graden av materialgjenvinning, slik at brukt plast fra oppdrettsnæringen kan gjenbrukes. Du kan leser mer om forskningsprosjektet her.

Kontaktinfo

Dersom du øsnker mer informasjon om prosjektet, kan du kontakte:

Stian Amble
stian.amble@novasea.no
Leder fôr og bærekraft i Nova Sea AS

 

Kortreis verdikjede for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Klima og miljø

Bærekraftsrapport 2023

Dyrevelferd

Smartbøye skal gi kunnskap om lakselus

Klima og miljø

Interessentmøter 2024

FLERE HISTORIER