Fiskehelse

Dyrevelferd | 25.04.2021

Nova Sea er overbevist om at god fiskehelse er en vesentlig forutsetning for å oppnå best mulig biologiske prestasjoner, lønnsomhet og bærekraft. Derfor skal Nova Sea jobbe målrettet og systematisk gjennom hele verdikjeden for å identifisere forbedringsområder.

Vi har som målsetning om å ha Norges friskeste oppdrettsfisk, gjennom hele produksjonssyklusen fra settefisk til ventemerd, herunder også rensefisk.

Nova Seas oppdrettsaktiviteter baserer seg på fiskens behov og velferd og skal produsere fisk under forhold som passer til fiskens biologiske og naturlige behov.

Uncategorized @no

Nova Sea moderniserer seg – får ny logo og uttrykk

Dyrevelferd

Fiskehelse

Dyrevelferd Kvalitet Miljø

Kvalitet i alle ledd

FLERE HISTORIER