Fiskehelse

Dyrevelferd | 25.04.2021

Nova Seas oppdrettsaktiviteter baserer seg på fiskens behov og velferd og vi skal til enhver tid produsere fisk under forhold som passer til fiskens biologiske og naturlige behov.

Nova Sea er overbevist om at god fiskehelse er en vesentlig forutsetning for å oppnå best mulig biologiske prestasjoner, lønnsomhet og bærekraft. Derfor skal Nova Sea jobbe målrettet og systematisk gjennom hele verdikjeden for å identifisere forbedringsområder.

Vi har som målsetning om å ha Norges friskeste oppdrettsfisk, gjennom hele produksjonssyklusen fra settefisk til ventemerd, herunder også rensefisk.

Nova Seas oppdrettsaktiviteter baserer seg på fiskens behov og velferd og vi skal produsere fisk under forhold som passer til fiskens biologiske og naturlige behov.

Klima og miljø

Intressentmøter høst 2021

Menneskene

Vil tilbake år etter år: – Vi har blitt tatt imot som helter og fått venner for livet!

Helgeland

Den nye fôrflåten har endelig ankommet Træna

FLERE HISTORIER