Et lite, norsk industrieventyr

Helgeland Lovund Menneskene | 31.01.2021

Den første oppdrettslaksen kom til Nord-Norge pakket i plastposer, ombord i et sjøfly til Lovund i 1972.

I de første årene var utfordringene mange. Bare 174 av de første 1200 laksene overlevdeMotivasjonen var å snu den negative befolkningsutviklingen og hjelpe det lokale næringslivet, men med det ble Steinar Olaisen en av Norges laksepionerer – og gründeren bak Nova Sea. ​

Fortsatt drives Nova Sea etter hans leveregler om ærlighet og nøkternhet i drift, og med fokus på kvalitet og bærekraft. Og nå ser vi fasiten av mange års hardt arbeid: Optimismen blomstrer mer enn noen sinne!

Hans motivasjon var først å fremst å snu den negative befolkningsutviklingen på hjemstedet, og hjelpe det lokale næringslivet som slet i motbakke. For på samme tid ble fiskebruk lagt ned, og det var lite optimisme på Lovund. Men, nå ser vi fasiten av mange års hardt arbeid.

Ærlighet og nøkternhet

Steinar Olaisen ble en av norges laksepionerer, og gründeren bak Nova Sea. Han gikk dessverre bort sommeren 2011, men Nova Sea drives fortsatt etter hans leveregler om ærlighet og nøkternhet i drift, og fokus på kvalitet. Med på laget er det ansatte som har 40 års erfaring og kompetanse fra bransjen.

Fire lokale gründerselskaper

Dagens Nova Sea AS er bygd på fire sentrale lakseselskap fra Helgeland: Oppdrettsselskapet Seafarm Invest og laksepakkeriet Nova Sea på Lovund, Torris Products på Halsa i Meløy, og Marine Harvest på Bolga i Meløy. Tre av disse var blant de første lakseoppdretterne på Helgeland, og startet så tidlig som i 1972.

Det opprinnelige Nova Sea AS ble etablert som en fiskeindustribedrift på Naustholmen på Lovund i 1985. Og siden har utviklingen vært eventyrlig.

Det opprinnelige Nova Sea AS ble etablert som en fiskeindustribedrift på Naustholmen på Lovund i 1985. Og siden har utviklingen vært eventyrlig. I starten besto produksjonen av pakking og filetering av sei, produksjon av kvitlaksfarse, slakting og pakking, samt eksport av laks.

I 1989 ble Naustholmen Fryseri AS etablert på samme sted, noe som økte kapasiteten for slakting og innfrysing betraktelig. Fra 1994 av konsentrerte Nova Sea AS seg bare laks.

Fra Seafarm Invest til Nova Sea

I 1991 ble investeringsselskapet Seafarm Invest etablert for å kjøpe laksekonsesjoner. De oppkjøpte selskapene ble fusjonert inn i 1997, og fra samme år regnes selskapet som et rent oppdrettsselskap.

Midt på 90-tallet kom Hydro Seafood AS (Senere Marine Harvest Norway AS) inn som medeiere. I samme periode ble Nova Sea AS og Naustholmen Fryseri AS slått sammen til ett selskap.

Høsten 2006 ble det bestemt at det gamle Nova Sea AS og Seafarm Invest AS skulle fusjonere. Navnet på det nye selskapet ble Nova Sea AS.

Annet
Merd

Nova Seas høringssvar på grunnrenteskatten

Klima og miljø

Intressentmøter høst 2022

Klima og miljø

Bærekraftsrapport 2021

FLERE HISTORIER