Isbergan

Nøkkelinformasjon

Viktig info om pågående arbeid:

Meløy kommune og Kystverket har gitt tillatelse til Nova Sea sin søknad om midlertidig oppankringsplass øst for akvakulturlokaliteten Isbergan i Glomfjorden for perioden uke 11 til 26. Oppankringsområdet vil være innenfor:

66 48 873N-013 42 223E

66 48 835N-013 42 141E

66 48 926N-013 41 917E

66 48 958N-013 41 990E

Vi ber om at det holdes forsvarlig avstand og vises hensyn under de pågående arbeidene. Om noen har spørsmål til arbeidet, så kan Nova Sea kontaktes om saken på epost: post@novasea.no