Bukkøya Ø

Nøkkelinformasjon

Viktig info om pågående arbeid: 

Kystverket og Rødøy kommune har gitt tillatelse til Nova Sea sin søknad om midlertidig oppankringsplass sør for akvakulturlokaliteten Bukkøya for perioden uke 16 til 25. Oppankringsområdet vil være innenfor:
NW 66.38.285N-012.59.605E
NE 66.38.244N-012.59.696E
SE 66.38.152N-012.59.456E
SW 66.38.199N-012.59.366E

Vi ber om at det holdes forsvarlig avstand og vises hensyn under de pågående arbeidene. Om noen har spørsmål til arbeidet, så kan Nova Sea kontaktes om saken på epost: post@novasea.no