Storvika

Nøkkelinformasjon

Kunngjøring

Kystverket og Meløy kommune har gitt tillatelse til Nova Sea sin søknad om midlertidig oppankringsplass vest for akvakulturlokaliteten Storvika med Bolga for perioden uke 31 til 44. Oppankringsområdet vil være innenfor:

66°48.580N 13°14.070E

66°48.570N 13°14.210E

66°48.415N 13°14.150E

66°48.430N 13°14.015E

Vi ber om at det holdes forsvarlig avstand og vises hensyn under de pågående arbeidene. Om noen har spørsmål til arbeidet, så kan Nova Sea kontaktes om saken på epost: post@novasea.no