Intressentmøter 2023

Møtedato for intressentmøter 2023 er klar.

Klima og miljø | 29.11.2023

Dato og plassering for kommende interessentmøter for våre ASC-sertifiserte lokaliteter er nå på plass. Nedenfor følger en samlet liste over møtene. Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere samt lokalpolitikere eller andre som er interessert i vår drift inviteres til å delta. 

På møtene gjennomgås følgende tema:

  • Informasjon om Nova Sea, våre lokaliteter og fremtidige planer
  • Lokalitetens fotavtrykk på miljøet: Bunnforhold og lokalitetsundersøkelser, energiforbruk, CO2-produksjon og behandling mot lakselus
  • Informasjon om bruk av medikamenter mot lakselus, og risiko miljø og mennesker
  • Informasjon om ASC –Aquaculture Stewardship Council 
  • Gjennomgang av Nova Seas prosedyre for klagehåndtering + hjemmeside
  • Spørsmål og svar

Møtedatoer 
Vi gjør oppmerksom på at dato, tid og sted kan endres, og at arrangementet krever påmelding. Se lenger ned i artikkelen for mer informasjon om dette. Mer informasjon om de ulike møtene sendes ut direkte til aktuelle interessenter i god tid før møtet. 

Påmelding 

Påmelding og innspill til agenda meldes her.

Påmelding må skje senest tre dager før møtet. Om det er mindre enn 3 påmeldte 3 dager før møtet, vil møtet avlyses.

 

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med enten:
– Trud Berg, trud.berg@novasea.no, 47900012
– Silje Fiskum Rinø, silje.fiskum.rino@novasea.no, 90603867

Intressentmøter høst 2022

Klima og miljø

Bærekraftsrapport 2021

Klima og miljø

Blåser liv i en gammel tradisjon

Lovund Slakteri

Nova Sea bygger nytt slakteri

FLERE HISTORIER