Bærekraftsrapport 2021

Klima og miljø | 30.06.2022

Vårt bidrag i året som var

Bærekraftsrapporten 2021 er klar og vi er stolte over arbeidet vi la ned i året som gikk. Nova Sea etterlever ærlighet og nøkternhet ovenfor kunder, leverandører og innbyggere om arbeidet vårt.

Den perfekte balanse
Fra den første laksen ble satt i merd, har vi hatt én visjon: den perfekte balanse. En balanse mellom personer, biologi og miljø, som har lagt grunnlaget for hvordan vi i Nova Sea opererer.
Rapporten viser hvordan vi har prestert opp mot egne mål, sertifiseringer, lover og forskrifter om miljø, kvalitet, mattrygghet og dyrevelferd.

Bærekraftsrapporten 2021

Nova Sea har gradvis innstilt bærekraftsrapporteringen etter GRI-standarden – Global Reporting Initiative. Årets rapport følger standarden, og dette gjør det enklere for kunder, leverandører og innbyggere å sette seg inn i Nova Sea sin globale og nasjonale rolle. Ettersom den blir direkte sammenlignbar med andre selskapers rapporter som bruker modellen for rapportering.

Områdene som presenteres i bærekraftsrapporten er bestemt gjennom en intern vesentlighetsanalyse. Den belyser områdene vi mener som viktigst for våre interessenter, kombinert med hvilke områder vi kan påvirke mest innenfor vårt forretningsområde.

Her forteller vi om vårt bidrag i løpet av det siste året for å sikre en mer bærekraftig framtid, reduserte klimagassutslipp og et mindre fotavtrykk.

Vi håper du vil lese om de resultatene vi i løpet av det siste året har oppnådd – og ikke minst, om veien videre.

Vi håper du finner rapporten interessant, les den her:

Bærekraftsrapport 2021

Klima og miljø

100% resirkulerte nøter i 2021

Klima og miljø

Blåser liv i en gammel tradisjon

Klima og miljø Mat

Bruker blokkjedeteknologi for å spore laksen fra rogn til tallerken

FLERE HISTORIER