100% resirkulerte nøter i 2021

Klima og miljø | 31.05.2022

I tråd med Nova Sea sin visjon om «den perfekte balansen», er materialgjenvinning av høy prioritet. Mye av redskapene som brukes på anleggene våre er plastbaserte, slik som tau og nøter. Plast er et produkt som har stort potensiale for å bli materialgjenvunnet. Gjennom å inngå samarbeid med bedrifter som spesialiserer seg på materialgjenvinning av kasserte redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringa får vi utnyttet potensialet i avfallet vårt og økt sirkulariteten i materialene vi benytter.

I 2021 leverte Nova Sea inn 395 091 kg oppdrettsnøter til Nofir AS, som materialgjenvinner disse i produksjon av stoler, tepper, tekstiler, hagemøbler og bilindustri for å nevne noe. Stolen på bildet er et eksempel på et av produktene Nofir kan produsere fra nøter og taurester. Selskapet er Bodøbasert og samler inn fiskeri- og oppdrettsavfall fra 20 forskjellige land. Nofir trenger rene nylon nøter med en lav mengde kobber for å kunne gjenbruke dem i sin produksjon. Vi er stolte over å samarbeide med et så dyktig selskap. Det er nettopp slike samarbeid som gjør den blå driften vår litt grønnere.

Gjennom et grundig forarbeid har 100 % av nøtene som ble sendt inn til Nofir nå blitt materialgjevunnet. Nova Sea operer med nylon-nøter, og dette materialet har vært helt avgjørende for å oppnå dette resultatet. I tillegg til dette er nøtene kobberfrie, og har lite eller ingen impregnering. Alt ligger til rette for like høye resultater til neste år.

Klima og miljø

Kortreis verdikjede for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Klima og miljø

Nova Sea har overtatt sin første el-båt

Klima og miljø

Nær halvparten av laksen tar toget

FLERE HISTORIER