Nær halvparten av laksen tar toget

Klima og miljø | 17.06.2021

Etter en testperiode går laksefrakten sørover på skinner, bokstavelig talt.

 

Sak hentet fra Havpuls. Les hele saken på her.

Nova Sea sender årlig ut rundt 2.500 trailere med nyslaktet laks fra Lovund, fisk som skal raskest mulig ut til kunder rundt i verden.

I 2019 startet vi et samarbeidsprosjekt der ASKO, CargoNet, og Meyership var partnere. Målet var å legge opp en logistikk-kjede slik at lakselastene kunne gå sørover på tog, i stedet for vogntog. Kapasitetsøkning på Nordlandsbanen har åpnet for å fjerne så mye som 13.000 trailere fra veiene i Nordland. Ved nær halvgått 2021, er den opprinnelige målsettingen nådd.

Miljøgevinsten på dette er stor og vi sparer 1,6 tonn CO2 per lass som sendes med tog, forteller kommunikasjonssjef i Nova Sea, Anette Davidsen.

Flere aktører velger tog

Omlasting fra bil til tog skjer på terminalen i Mo i Rana. Norgesgruppens logistikk-aktør, Asko, frakter inn dagligvarer sørfra med tog, som skal til kunder på Helgeland over terminal i Mosjøen.

I Mosjøen har Mowi kastet seg på toget, med fisk som kommer fra slakteriet på Herøy og skal sørover til Oslo. I tillegg kommer stadig mer fisk inn til Bodø, der Nordlandsbanen starter, som bidrar til å fylle opp sørgående godstog.

– Utviklingen i frakt med tog har vært såpass positiv av det jobbes med å etablere et daglig godstog nummer fire til høsten, forteller daglig leder i Mosjøen Transport, Jostein Vollan.

Fortsatt støter aktørene på flaskehalser i logistikk-kjeden, men Vollan skryter av de medvirkende aktørene som viser stor vilje til å finne praktiske løsninger. 

Tenker bærekraft i alle ledd

For Nova Sea handler tog-ambisjonene om å få til mer, bare kapasiteten økes.

– Vi lanserte et mål om å flytte 50 prosent av eksporten over på tog. Vi kom til omtrent 45 prosent, og kan derfor si at vi har nådd målet. Selv om dette er mye, er årsaken til at ikke enda mer sendes med tog regularitet og frekvens på Nordlandsbanen, og kapasitet mellom Trondheim og Alnabru. For at enda mer skal sendes med tog må frekvensen på avgangene opp, slik at det blir mer konkurransedyktig enn med bil, forteller Anette Davidsen.

– Miljøgevinsten av å overføre varetransport fra vei til bane er stor. I tillegg reduserer det belastningen på veinettet og det blir tryggere for dem som kjører bil. Nova Sea tenker bærekraft i alle ledd og når vi kunne bidra til et prosjekt som reduserte tungtrafikk fra overbelastede vegstrekninger, og som ga positivt utslag på miljøet og trafikksikkerheten, var de en selvfølge at vi skulle delta. I tillegg bidrar det til flere arbeidsplasser lokalt, ifølge Davidsen.

Nær halvparten av laksen tar toget

Klima og miljø

Vil resirkulere 3000 tonn plastavfall i året

Klima og miljø

Nova Sea har overtatt sin første el-båt

Klima og miljø

Med fokus på miljø

FLERE HISTORIER