Sommerjobb på Norges vakreste lokalitet

I sommer har vi hatt flinke og engasjerte sommervikarer på flere av våre lokaliteter i sjøproduksjonen. Stine, Bendik og Sandra er noen av dem, og de jobber på Norges vakreste lokalitet på Træna.

Menneskene | 08.07.2021

I løpet av ferieavviklingen er Nova Sea avhengige av sommervikarer i både i sjøproduksjonen, industrien og administrasjonen for å holde hjulene i gang. For det meste har vi rekruttert unge med lokal tilknytning og stor interesse for havbruk. I sjøproduksjonen får vikarene opplæring i den daglige driften på oppdrettsanleggene, røkting, fiskevellferd og HMS. 

Attraktiv arbeidserfaring

Jeg søkte sommerjobb hos Nova Sea fordi jeg ville lære mer om havbruk og for å få arbeidserfaring som kan relateres til utdanningen min, sier Sandra som studerer Fiskeri og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø.  

Sandra er fra Træna og syntes det var fint å kunne ha sommerjobb hjemme. Det samme er Bendik, som har jobbet for Nova Sea ved flere anledninger. Han har nettopp fullført førsteåret TIP på videregående, og skal gå videre på maritim.   

Sanna og Bendik er begge fra Træna

— Jeg har jobbet her både i 9. og 10. klasse, da vi hadde arbeidslivsfag. Jeg trivdes veldig godt og ville komme tilbake. Jeg har alltid vært interessert i havet og båter, så denne jobben passer meg midt i blinken, sier han.

Sandra og Bendik synes det er viktig at Nova Sea har en tilhørighet til lokalsamfunnene.  

— De skaper arbeidsplasser i lokalmiljøene, og gjør at vi som er fra de små stedene får muligheten til å bli værende i her  

Bendik trives veldig godt på sjøen

Også Stine har hatt praksis på Træna før hun startet i sommerjobben. Hun er fra Bodø og studerer Havbruksdrift og ledelse, hvor praksis er en del av utdanningsløpet ved fjerde semester.   

— Jeg var så heldig å komme i kontakt med Nova Sea gjennom skolen min, og skulle opprinnelig kun være her fra februar til slutten av mai. De tok meg veldig godt imot og jobben var veldig variert og spennende, noe som gjorde at jeg ville bli her utover sommeren også.  

Kastet ut i det 

Gjennom sommeren får de tre sommervikarene opplæring og innføring i den dagligdagse driften på anlegget, og være med på alt fra vanlig rutinearbeid til større operasjoner.  

— Allerede den første uken jeg var her fikk jeg være med på avlusing. Det var en veldig omfattende og spennende prosess, og det var gøy å bli litt kastet litt ut i det. Vi har lært å observere hvordan fisken oppfører seg i ulike situasjoner. Det er viktig når man skal være ansvarlig for å ivareta den på en best mulig måte, forteller Sandra. 

— Vi har fått veldig god opplæring, samtidig som de er flinke til å la oss prøve ut mye selv. Hvis man lurer på noe er det heller aldri noe problem å spørre, noe som gjør at vi utvikler oss og blir kompetentesier Bendik.  

For Stine var praksisen avgjørende for å føle seg sikker i utdanningsvalget, og det ga henne en pekepinn på om det var noe hun ville jobbe med i fremtiden.  

— Da jeg startet på studiet var jeg litt usikker på om det var noe for meg. Praksisen hos Nova Sea har latt meg se hvordan havbruk fungerer i praksis, og hjulpet meg å knytte bånd mellom teori og praksis. Hverdagen på merdkanten har gjort at jeg nå føler meg veldig sikker i valget mitt, smiler hun.  

Stine liker hverdagen på merdkanten

Lys fremtid 

Videre sier alle tre at sommerjobben hos Nova Sea vil gi dem både verdifull og attraktiv arbeidserfaring, og hjelpe dem å knytte kontakter i næringen. Selv om de alle er tidlig i utdannelsen, har de allerede begynt å tenke litt på hva de vil jobbe med. De synes det er spennende med de mangfoldige karrieremulighetene som finnes innenfor havbruk. 

— Jeg kunne godt tenkt meg å jobbe på brønnbåt eller servicebåt. Så lenge jeg får jobbe på båt ute på sjøen så er jeg fornøyd, ler Bendik.  

 

— Hvis jeg skal ta en lederstilling i næringen i fremtiden, er det veldig verdifullt å ha jobbet som røkter både ved siden av studiet og et par år etter endt utdanning. Det er viktig at en leder vet hvordan alt fungerer, sier Stine.  

 

— Det er en næring som trenger folk med ulik bakgrunn og kompetanse, så jeg føler det er mange muligheter. Styrken er at man kan lære av og utfylle hverandre, sier Sandra. 

 

 Avslutningsvis understreker sommervikarene at det gode arbeidsmiljøet og verdiene på arbeidsplassen gjør at de føler seg stolte av å jobben og at de gjerne vil komme tilbake til neste år. Stine og Sandra oppfordrer også flere kvinner til å starte i havbruksnæringen.  

— Dette er en jobb som passer bra for både damer og menn, og vi kan alltids ha behov for litt «girl power», ler de.  

Sommerjobb på Norges vakreste lokalitet

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

Klima og miljø

Nova Sea utforsker samspillet mellom havbruk og fugl

FLERE HISTORIER