Oppdaterte tegninger av nytt slakteri

Nova Sea er godt i gang med prosessen rundt bygging av nytt slakteri på Lovund. Med det nye slakteriet vil Nova Sea doble sin kapasitet, med produksjon opp mot 125.000 tonn i året. Investeringen ligger foreløpig på nærmere 1 milliard kroner og ferdigstillelse er beregnet til 2024.

Annet | 25.02.2022

Første del av planen er opparbeidelse av ny tomt på rundt 40 dekar som vil strekke seg ut i havet, som er fra 2 til 11 meter djupt på stedet. Entreprenør John S Syltern sørger for levering av stein og har i den forbindelse funnet synergier med et prosjekt på Nesna. Til utfyllingen trengs rundt 345.000 kubikkmeter og fyllmassen hentes fra Langsetvågen Industriområde, som stilhører Nesna Industripark.

Igangsettelse

Før selve slakteriet kan bygges, må tomt klargjøres. Oppstart av fylling av steinmasser i sjø er allerede i gang. I løpet av februar lyses ut en konkurranse for de nye kaikonstruksjonene. Planlagt oppstart for utførelse av kaikonstruksjonene blir sommer 2022. Videre jobbes det med forespørsler knyttet til riggfasiliteter, fabrikkstyring, prosessutstyr og støttesystemer før vi forespør på bygg.


Første lekter kom til Lovund i i uke 8, 2022.

Nye, foreløpige tegninger av slakteriet 

Nedenfor følger en oppsummering av de foreløpige planene og nye, foreløpige tegninger av slakteriet. Planene er ikke endelig og flere forhold vil kunne endre seg fram mot ferdigstillelse.


Bildet illustrerer antall lastesluser for ferskt produkt, med tilhørende ekspedisjon og oppholdsrom for sjåfører. Parkering for ansatte vist mot nytt inngangsparti. Rundkjøring for vareleveranser.


Bildet illustrerer brønnbåt fortøyd ved Industrikaia med baug mot foajé, terrasse og kantine. Til venstre vises et rensebygg som i tillegg inneholder garderobe, pauserom og kontrollrom for ensilasje og holdetanker.


Bildet viser to brønnbåter til kai samtidig. Bak rensebygget vises to levendekjølingstanker og ved siden en planlagt tankpark. Godt med dagslys inn til både sløyeavdeling, bløggeavdeling og filèt.


Bildet viser tilgjengelig areal igjen på tomten, med mulighet for plassering av kassefabrikk. I tillegg illustreres fryselager med egen lasterampe.


Detalj som viser hvordan spunting er planlagt som avslutning av fylling mot Nova Sea sin kai og øst for industrikai som sikrer videre bruk.


Bildet illustrerer nytt inngangsparti, areal for vareleveranser og porter inn til miljøstasjon. Deler av parkering vises foran.

Ferdigstillelse

Endelig ferdigstillelse av nytt slakteri er uendret og planlagt til fjerde kvartal i 2024.

Oppdaterte tegninger av nytt slakteri

Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

FLERE HISTORIER