Nytt slakteri på Lovund – Lokale ringvirkninger

Slakteri | 16.05.2022

På Lovund er Nova Sea godt i gang med etablering av nytt anlegg for slakt og videreforedling av laks. Grunnsteinen for det nye slakteriet ble lagt ned av Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran den 18. mars i år, og arbeidet med etablering av ny tomt og kai vil pågå ut året. Slakteriet vil fra 2025 kunne håndtere over 500 tonn slaktefisk pr. døgn, men vil bygges slik at det med enkle grep kan tilpasses en høyere produksjon i fremtiden. Investeringen sikrer videreføring av mange arbeidsplasser og viktige lokale og regionale ringvirkninger i flere tiår fremover. Videre vil innbygging av ny prosesseringsteknologi sikre forbedret fiskevelferd, lavere miljøpåvirkning og økt kvalitet på sluttproduktet. Med utbyggingen av et nytt slakteri på Lovund ønsker Nova Sea å vise at det er mulig å produsere mat av høyeste kvalitet til resten av verden, også helt ytterst i havgapet.

En nyvinning for Nova Sea ved det nye slakteriet er landbaserte holdetanker for mellomlagring av slaktefisk, som erstatning for dagens sjøbaserte ventemerder. Dette krever mer elektrisk kraft og Nova Sea har derfor sammen med ARVA initiert en utbyggingsprosess for økt nettkapasitet til Lovund. Vekst i produksjonen vil også vil øke behovet for antall fergeavganger og oppstillingsplasser i fergekø på øya. Nova Sea og Lurøy kommune ved ordfører Håkon Lund har derfor sammen tatt initiativ til dialog med Nordland Fylkeskommune om gode og langsiktige løsninger.

Det er mange norske og utenlandske leverandører som viser interesse og ønsker å bidra i prosjektet. Rambøll har bistått Nova Sea som byggherrerådgiver i en tidlig fase av prosjektet. Valg av løsninger for prosess- og støttesystemer pågår og valg av entreprenør for bygget er planlagt gjennomført før nyttår.

Prosjektleder Espen Gleinsvåg forteller at Nova Sea forsøker å handle lokalt også på de større delene av prosjektet. – jeg er derfor glad for å fortelle at to lokale leverandører allerede har nådd opp i konkurransen med andre nasjonale aktører. I tillegg leveres en rekke varer og tjenester direkte og indirekte til Nova Seas prosjekt fra lokale firmaer i Lurøy og resten av Helgeland, som f.eks. Lovund bedriftsservice, MBA, Momek Services, Brødrene Dahl Mo i Rana, Lovund hotell, Lovund fiber, Elektro Helgeland og Lundeli, sier Gleinsvåg.

Polar Tugs AS

Slakteriet skal plasseres på en fylling i sjø på drøye 40 dekar inne i havna på Lovund. Til dette trengs det omtrent 340 000 kubikkmeter med stein, og Polar Tugs AS ble gjennom Johs J. Syltern AS leid inn for å transportere dette fra Nesna til Lovund. Dette prosjektet har stor innvirkning på oppdragsmengden for Polar Tugs, som til vanlig driver med slep og andre maritime operasjoner i Norge. Det skaper forutsigbare inntekter og er med på å sikre arbeidsplasser. Daglig leder Lars Skagemo i Polar Tugs forteller at de er veldig fornøyd med å bli involvert i et så stort og spennende oppdrag i sitt eget nærmiljø, og håper at flere aktører i området ønsker å bruke lokal arbeidskraft og kompetanse.

 

Infrakon AS

Oppdraget med etablering av ny kaikonstruksjon og spuntvegg for det nye slakteriet ble vunnet av Infrakon AS. Kaia skal etableres på den nye fyllingen, og arbeidet påbegynnes i august og forventes fullført på ca 5 mnd. Daglig leder Sondre Rødsand Infrakon AS er stolt over å ha vunnet jobben og gleder seg til å starte opp over sommerferien. Han forteller at dette er Infrakon’s desidert største oppdrag siden oppstarten i desember 2020, og det skaper en trygg forutsigbarhet og sikrer driften ut 2022 samt deler av vinteren 2023. Prosjektet vil også føre til 1-2 nyansettelser hos Infrakon.  – Det er veldig greit for oss å få en så stor jobb forholdsvis nært vår base på Mo i Rana, forteller Rødsand.

Infrakon AS innretter seg særlig mot bygg- og anleggsprosjekter og konstruksjoner innen infrastruktur over hele landet.

Polar Tugs AS

  • Etablert: 2002
  • Omsetning 2021: 52 MNOK
  • Ansatte: 33 stk
  • Kontorsted: Dønna

 

Infrakon AS                                                 

  • Etablert: Desember 2020
  • Omsetning 2021: 27 MNOK
  • Ansatte: 8 stk
  • Kontorsted: Mo i Rana

 

 

Kontaktperson Nova Sea AS

Espen Gleinsvåg – Prosjektleder espen.gleinsvag@novasea.no

 

 

 
Lovund Slakteri

Nova Sea bygger nytt slakteri

FLERE HISTORIER