Nova Seas nye tekniske base begynner å ta from

Etter mye tid med planlegging og bygningsarbeid, begynner endelig prosjektet med den nye basen på Stokkvågen å nærme seg innspurten.

Annet | 01.07.2021

Området skal holde den nye tekniske basen til Nova Sea, samt landbasen til Nova Sea Aquaservice og Nova MasterHvis alt går etter planen, skal basen stå helt ferdig i november.  

– Her kan vi samle inn, organisere og lagre utstyr og materiell som brukes på anleggene, forteller teknisk leder Odd Stensland fornøyd mens han viser oss rundt på området.  

Bedre utnyttelse av ressursene  

Stensland forteller at en slik base vil gjøre at de får samlet alt av materiell på ett sted og dermed får en bedre oversikt.  

Dette vil føre til at vi kan bruke det utstyret vi har på nytt, og i tillegg omdisponere det vi ikke har behov for. På den måten får vi utnyttet ressursene våre enda bedre, sier han.  

Teknisk leder Odd Stensland

Ny lokalitet 

Stokkvågen skal også være base for Nova Seas mannskap som skal arbeide på selskapets nye lokalitet Varpet. Lokaliteten ligger rett utenfor Varpen, noen få kilometer sør for Stokkvågen. Den er ferdig fortøyd, og nå arbeides det med å gjøre alt klart for utsett av laks i august. Landbasen vil inneholde verksted, garderober, kontorer, møtelokaler, kjøkken og oppholdsrom.  

Jeg håper basen på Stokkvågen både vil bli en effektiv og praktisk arbeidsplass, og et fint samlingssted hvor ansatte fra både Nova Sea, Nova Sea Aquaservice og Nova Master kan møtes, sier Stensland.  

Basen vil bestå av flere bygg. Her er vi inne i det som skal bli verksted.

Nova Seas nye tekniske base begynner å ta from

Dyrevelferd

Smartbøye skal gi kunnskap om lakselus

Klima og miljø

Interessentmøter 2024

Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

FLERE HISTORIER