Nova Seas høringssvar på grunnrenteskatten

Merd
Annet | 11.01.2023

28. september 2022 ble grunnrenteskatt på havbruk lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en felles pressekonferanse.

Fortrinnsvis ønsker vi at skatten innføres i 2024, og at vi bruker våren 2023 til en grundig gjennomgang av hvordan en ny skatt kan innrettes. Til det foreliggende høringssvaret gir vi følgende innspill:

  • En reduksjon i det totale skattetrykket for havbruksnæringen, med et prosentvis øvre tak.
  • Prosentsatsen for grunnrenteskatten reduseres betraktelig, og tilpasses ønsket proveny.
  • Normprisen utgår og erstattes av faktisk oppnådd salgspris, slik at vi ikke risikerer å betale skatt av inntekter vi ikke har.
  • Utviklingskonsensjoner må inngå i grunnrentebeskatningen.
  • Negativ grunnrenteskatt må utbetales og ikke fremføres.
  • Offshore oppdrett må sikres tilbakebetaling av negativ grunnrente.
  • Investeringer i det grønne skiftet gis særskilt fradrag i grunnrenteskatteinntekten, uavhengig av hvor i verdikjeden investeringen gjøres.
  • De minste selskapene gis reell skjerming for alle ulike former for grunnrenteskatt.

 

Høringssvar Grunnrenteskatt – Nova Sea AS

Helgeland Lovund
Illustrasjonsfoto - nytt slakteri

Nova Sea gjenopptar byggingen av nytt slakteri på Lovund

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Annet
Merd

Nova Seas høringssvar på grunnrenteskatten

FLERE HISTORIER