Intressentmøter høst 2021

Møtedato for intressentmøter høsten 2021 er klar.

Klima og miljø | 27.09.2021

Endelig er landet åpnet opp igjen og vi kan trykt gjennomføre interessentmøter for våre ASC-sertifiserte lokaliteter. Nedenfor følger en samlet liste over alle møter som skal gjennomføres i løpet av høsten 2021. Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere samt lokalpolitikere eller andre som er interessert i vår drift inviteres til å delta. 

På møtene gjennomgås følgende tema:

  • Informasjon om Nova Sea,våre lokaliteterog fremtidige planer
  • Lokalitetens fotavtrykk på miljøet: Bunnforhold og lokalitetsundersøkelser, energiforbruk, CO2-produksjon og behandling mot lakselus
  • Informasjon om ASC –AquacultureStewardship Council 
  • Gjennomgang av Nova Seas prosedyre for klagehåndtering + hjemmeside
  • Spørsmål

Møtedatoer 
Vi gjør oppmerksom på at dato, tid og sted kan endres, og at arrangementet krever påmelding. Se leger ned i artikkelen for mer informasjon om dette. Mer informasjon om de ulike møtene sendes ut direkte til aktuelle intressenter i god tid før møtet. 

Påmelding 

Påmelding og innspill til agenda meldes her, eller ved å følge denne linken: påmeldingsskjema.

Påmelding må skje senest tre dager før møtet, og vil kunne bli avlyst dersom det ikke er noen påmeldte.
Det vil også skrives referat fra møtet. 

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med enten:
– Stian Amble, stian.amble@novasea.no
– Anette Davidsen, anette.davidsen@novasea.no, 48119442

Intressentmøter høst 2021

Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

FLERE HISTORIER