Spidercage

Bakgrunn

Norge har gjennom sin produksjon av laks utviklet seg til å bli verdensledende innenfor akvakultur. I dag ser vi at de fleste mulige produksjonsarealer tatt i bruk og næringen støter stadig på nye utfordringer. Gjennom prosjektet Spidercage vil vi kunne bidra til å løse disse utfordringene ved å ta i bruk mer værutsatte områder, samtidig som vi bidrar til mindre konflikter med andre interesser, bedre rømmingsikkerhet og mindre lusepress.

Mål for prosjektet

Det primære målet er å utvikle teknologi som kan åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder. Ved å skape et miljø med vesentlig mindre bølgeenergi inne i merden, enn hva miljøkreftene utenfor normalt skulle tilsi, kan man ta i bruk områder som i dag ikke er aktuell. Dette vil være et viktig tiltak for å forbedre arealutfordringene i norsk oppdrettsnæring.

Konsesjoner

Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn til fire utviklingstillatelser til spidercage- prosjektet. Hver av disse tilatelsene er på 780 tonn MTB. Det planlegges åsøke om en stor spidercagemerd på en lokalitet som skal holde opptil 3120 tonn laks.

Konseptbeskrivelse

Konseptet består av en sirkulær flytekrage som holder noten, hvor flytekragen er omkranset av en rigid bølgebryter. Flytekragens bevegelse kan til en viss grad kontrolleres ved hjelp av en passiv hiv-kompensering med flere modulerende oppheng og et kon- trollsystem. Spidercage er et semilukket anlegg og vil ha fokus på og være tilnærmet energinøytral.

Prosjektplan

Her kan du laste ned prosjektplan og få mer informasjon om prosjektet spidercage.

Historikk og milepæler

Prosjektorganisasjon