Gå til innholdet
Meny

Et lite, norsk industrieventyr

40 år med kontinuerlig vekst og utvikling

Den første oppdrettslaksen som kom til Nord-Norge kom pakket i plastposer, ombord i et sjøfly som landet på Lovund. Dette skjedde i Juni 1972, og i de første årene var nedturene mange. For eksempel var det bare 174 av de første utsatte 1.200 laksene som overlevde! Forskerne var skeptiske til lakseoppdrett i Nord-Norge, men gründer og pådriver Steinar Olaisen hadde tro på prosjektet, og sammen med sine nærmeste jobbet han til tider døgnet rundt med utallige eksperimenter og forsøk.Hans motivasjon var først å fremst å snu den negative befolkningsutviklingen på hjemstedet, og hjelpe det lokale næringslivet som slet i motbakke. For på samme tid ble fiskebruk lagt ned, og det var lite optimisme på Lovund. Men, nå ser vi fasiten av mange års hardt arbeid: Optimismen blomstrer mer enn noen sinne!

historie2
historie1
historie3

Ærlighet og nøkternhet

Steinar Olaisen ble en av norges laksepionerer, og gründeren bak Nova Sea. Han gikk dessverre bort sommeren 2011, men Nova Sea drives fortsatt etter hans leveregler om ærlighet og nøkternhet i drift, og fokus på kvalitet. Med på laget er det ansatte som har 40 års erfaring og kompetanse fra bransjen.

Fire lokale gründerselskaper

Dagens Nova Sea AS er bygd på fire sentrale lakseselskap fra Helgeland: Oppdrettsselskapet Seafarm Invest og laksepakkeriet Nova Sea på Lovund, Torris Products på Halsa i Meløy, og Marine Harvest på Bolga i Meløy. Tre av disse var blant de første lakseoppdretterne på Helgeland, og startet så tidlig som i 1972.

Det opprinnelige Nova Sea AS ble etablert som en fiskeindustribedrift på Naustholmen på Lovund i 1985. Og siden har utviklingen vært eventyrlig. I starten besto produksjonen av pakking og filetering av sei, produksjon av kvitlaksfarse, slakting og pakking, samt eksport av laks.

I 1989 ble Naustholmen Fryseri AS etablert på samme sted, noe som økte kapasiteten for slakting og innfrysing betraktelig. Fra 1994 av konsentrerte Nova Sea AS seg bare laks.

Fra Seafarm Invest til Nova Sea

I 1991 ble investeringsselskapet Seafarm Invest etablert for å kjøpe laksekonsesjoner. De oppkjøpte selskapene ble fusjonert inn i 1997, og fra samme år regnes selskapet som et rent oppdrettsselskap.

Midt på 90-tallet kom Hydro Seafood AS (Senere Marine Harvest Norway AS) inn som medeiere. I samme periode ble Nova Sea AS og Naustholmen Fryseri AS slått sammen til ett selskap.

Høsten 2006 ble det bestemt at det gamle Nova Sea AS og Seafarm Invest AS skulle fusjonere. Navnet på det nye selskapet ble Nova Sea AS.

Verdikjede

Stamfisk

I samarbeid med Nordlaks, Cermaq og Aquagen, har Nova Sea bygd opp en produksjon av stamfisk i Nord-Norge i et selskap som heter Nordnorsk Stamfisk. Dette er viktig for å sikre vår tilgang på rogn. Produksjon av rogn i Nord-Norge gir også større sikkerhet mtp fiskehelse og beredskap.


Smolt

Nova Sea er majoritetseiere i Sundsfjord Smolt. Anlegget stod ferdig i 2010, og har en kapasitet på 13 mill smolt i året. Nå står også smoltanlegget Helgeland Smolt i Rødøy ferdig, og leverte smolt for første gang i 2016. Dette anlegget har en konsesjon på 8 millioner smolt på 250 gram, i tillegg til at det utvikles storsmolt på over 500 gram. Matfisk

Nova Sea har matfiskanlegg spredt langs vakre Helgeland, helt fra Vega i sør til Gildeskål i nord. Lokalitetene ligger i fjorder og ute i havet. Gode lokaliteter er en forutsetning for god produksjon og god fiskehelse, og Helgelandskysten er meget god for oppdrett av laks. Et godt temperaturbilde, god plass og gode strømforhold gjør Helgeland til et meget godt sted å produsere laks. Nova Sea har om lag 15 produksjonsbaser med 100 menn og kvinner som hver dag gjør sitt ytterste for å produsere den beste laksen for Nova Sea.


Brønnbåt

I juli 2017 ble brønnbåten overlevert til rederiet Nova Sea Service AS, som er eid av Nova Sea AS. Brønnbåten er oppkalt etter og til ære for vår kjære gründer; "Steinar Olaisen". Båten har en kapasitet på 540 tonn levende laks, den er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

Pakkeri

Pakkeriet til Nova Sea ligger på Lovund, om lag midt i produksjonsområdet vårt. Anleggget har en kapasitet på vel 300 tonn fersk laks og 30 tonn filet daglig. Pakkerifasilitetene er nybygde og moderne, og er arbeidssted for vel 125 personer.


Videreforedling

I 2014 tok Nova Sea i bruk en ny komplett linje for produksjon av pre-rigorfilet. Den unike ferskhetsgraden gjør produktet meget ettertraktet for den kvalitetsbeviste konsumenten. 

Marked

Nova Seas salgsavdeling selger all fisken som produseres i Nova Sea. Laksen fra Nova Sea selges over hele verden. I tillegg har vi eierskap i restauranten Alex Sushi i Oslo, noe som gjør at Nova Sea er tilstede i alle ledd; fra rogn til bord.

Organisasjon

Adm.dir
Tom Eirik Aasjord
Økonomi og regnskap
Jørgen Aakre
HR
Bjørg Rodahl Kristensen
Kvalitet
Sabine Fossmo
Fiskehelse
Kristin Ottesen
Sjø
Bjørn Helge Hjartåker
Sjø
Bjørn Helge Hjartåker
Industri
Terje Sølna
Industri
Terje Sølna
Salg
Bjørn Olvik
Salg
Bjørn Olvik
Klikk og dra

Våre anlegg

Klikk på hvert enkelt anlegg for detaljer. Du kan også forstørre og forminske kartet ved å bruke navigasjonen til venstre. Klikk og dra i kartet for å flytte posisjon.
Datterselskaper og tilknyttede selskaper:
 • Nova Sea tar toget

  Alternativ transport ut til markedet har lenge stått på agendaen for selskapet med base på Lovund. Fra øya sendes det årlig ca 2500 trailere fullastet med laks som skal ut i verden. I 2019 var oppstarten for et prosjekt mellom ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea som nå materialiseres i økt kapasitet på Nordlandsbanen. En kapasitet som utgjør et alternativ til 13.000 trailere på veiene i Nordland.

  Lokalt samarbeid

  For Nova Sea har dette samarbeidet kommet i stand etter mange års tett samarbeid med Meyership i Mo i Rana. Et felles tankesett med samme mål, gir nå frukter. Etter en testperiode der 100 trailerlass i 2019 har blitt sendt med tog til Oslo, satses det nå på en utvidet bruk av godstog for laksen fra Lovund. Testperioden har fungert så bra, at det nå er besluttet å utvide løsningen. Samarbeidet mellom oss fire næringsaktørene er unikt, der vi klarer å utnytte logistikkapasiteten nord-sør på en god måte. Fro Nova Sea har timing og samarbeid passet perfekt. Målet for 2020, er at 50% av laksen fra Nova Sea skal fraktes med tog. Dette er et betydelig grep for selskapet og samfunnet med tanke på miljø, trafikksikkerhet og belastning av veinettet.

  Næringskorridoren Lovund – Mo i Rana

  Med dette grepet viser Nova Sea at man mener alvor når det gjelder å se fremover i forhold til fremtidens logistikkløsninger for næringen. For at denne endringen skal fungere, skal Nova Sea benytte seg av alle tre godstogavgangene som daglig vil gå fra Mo i Rana. Vi er avhengige av et fergesamband med direkte transport inn til fastlandet tilpasset disse daglige avgangene, sier salgssjef Bjørn Olvik.

  Nordland Fylkeskommune og Nova Sea har i mange år samarbeidet godt om gode samferdselsløsninger. Denne nye satsningen fra vei til bane legger ekstra krav til et velfungerende fergesamband som er tilpasset næringen og togavgangene fra Mo i Rana.


 • Den lille kommunen troner øverst med en halv milliard i skattekroner
  Kommuner i distriktene sliter. Men det finnes unntak. Lurøy har under 2000 innbyggere og en samlet skatteinngang på nesten en halv milliard.
 • Farmed Salmon Sector Leads the Way in Transparent Reporting of Sustainability Data and Sees Impact of Innovation
  At the Seeds&Chips Global Food Innovation Summit in Milan, Italy, the Global Salmon Initiative (GSI) released its annual Sustainability Report, providing 6 years’ of data across 14 key indicators – 9 environmental and 5 social – for 14 of the world’s leading salmon farming companies.
Nyhetsarkiv
© 2021 Nova Sea
Design og utvikling: Increo

Kontakt oss


+47 75 09 19 00
NO8764 Lovund