Gå til innholdet
Meny

Nøkkel informasjon:

  • Lokalitetsnummer 31217
  • 4680 tonn MTB
  • 12 bur
  • ASC sertifisert siden 2018

ASC Dashboard:

   
 15G  
 17G     19G
     
Dødelighet på fugl eller pattedyr     Ingen     Ingen     Ingen        
Uforklarlige tap     1,8%     0,05%     -        
Uforklarlig økning i mortalitet     Ingen     Ingen      Ingen        
Rømninger     0     0              
Sykdomsutbrudd fra OIE Liste     Ingen     27.6.18: ILA påvist på lokaliteten      Ingen        
WNMT (medikamentelle behandlinger)     -     -      0        
Parasiticide Load (medikamentelle behandlinger)     -     -      0        

Relevante linker og dokumenter for Stokkasjøen:


ASC dokumenter
Lus data 
© 2019 Nova Sea
Design og utvikling: InCreo

Sertifiseringer


ASC
ASC
En global standard for miljøsertifisert havbruk som viser minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.
Global Gap
Global Gap
Internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd
Iso22000
ISO 22000
Internasjonal standard for matvaresikkerhet.

Kontakt oss


+47 75 09 19 00
NO8764 Lovund