Gå til innholdet
Meny

Bærekraft

Global Salmon Initiative
Siden 2017 har Nova Sea vært medlem av Global Salmon Initiative (GSI), en gruppe bestående av lakseoppdrettere fra hele verden som fokuserer på bærekraft i næringen gjennom ASC-sertifiseringen og transparens gjennom årlig bærekraftsrapportering. For mer informasjon om GSI, besøk hjemmesiden deres her.  
gsi_logo_1-002.jpg

Bærekraftsrapport
Nova Sea gir ut en årlig rapport med oversikt over hvordan vi presterer i forhold til egne målsetninger, lover og forskrifter i forhold til vår beskrevne politikk for miljø, kvalitet, matvaretrygghet og dyrevelferd.

Nova Seas verdisyn

Miljø

Nova Seas aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling gjennom omtanke for miljøet. Vi skal begrense og unngå enhver mulig negativ påvirkning eller bruk av materialer og stoffer som påfører miljøet varige skader.
 

Kvalitet

I Nova Sea er vårt mål å alltid levere mat av ernæringsmessig god kvalitet for å kunne tilfredsstille våre kunders krav og forbrukernes forventninger.
 

Matvaretrygghet

Nova Sea forplikter seg til å levere trygge og dokumenterbare matvarer. Som en følge av at matvaretrygghet og kvalitet ikke er statisk, vil Nova Sea arbeide kontinuerlig for utvikling og forbedring av vår produksjon for å oppfylle kunders og myndigheters krav.
 
Sporing er ett viktig redskap for matvaretrygghet. Vi oppbevarer data for alle prosedyrer gjennom hele verdikjeden for å sikre produksjonen av trygg og sunn mat.
 

Dyrevelferd

Nova Seas oppdrettsaktiviteter baserer seg på fiskens behov og velferd og skal produsere fisk under forhold som passer til fiskens biologiske og naturlige behov.
 

Etikk

Anerkjennelse og tillit er grunnleggende forutsetninger for vellykket forretningsvirksomhet. Nova Sea ønsker å være en seriøs og ansvarlig aktør i forhold til forretningsforbindelser og samfunnet generelt. Nova Sea's virksomhet stiller store krav til forsiktighet, ærlighet og nøyaktighet.
 

Visjon

Disse punkter gjenspeiler seg i vår visjon
- Den perfekte balanse

Trygg Trailer

 
Trygg Trailer er et prosjekt startet her på Nova Sea i samarbeid med Vegvesenet. Det er viktig at vi viser at vi er engasjert i trafikksikkerhet og at vi gjør det vi kan for å ungå ulykker. Se her
 

Fokus på kvalitet

Det er vårt ansvar å produsere en laks som er godt ivaretatt når det gjelder dens naturlige behov. Vi har også ansvar for at produksjonen vår ikke forurenser omgivelsene, vi skal produsere bærekraftig og med miljøansvar, slik at vår virksomhet kan fortsette å produsere sunn mat i kaldt, friskt vann, i vill og vakker natur, i et evighetsperspektiv.

Vi har ansvaret for dyrevelferd og miljø, og det er vår plikt å produsere mat som er god, trygg og sunn for forbrukerne.

Vi jobber kontinuerlig for å ivareta og forbedre kvaliteten på laksen i alle ledd av produksjonen, fra smolt til levering hos våre kunder. Kvalitet i vår bedrift betyr ikke bare at laksen skal være av ypperste kvalitet, alle tjenester knyttet til levering av laks skal holde tilsvarende høy kvalitet.

Dette er viktig for alle våre ansatte!

Vi jobber hver dag for å oppnå høyest mulig kvalitet på vår fisk. For å få til dette er det viktig at smolten er av godt genetisk materiale, og produsert av smoltleverandører som har god kunnskap om biologi og teknologi. Det er viktig for oss at smolten settes ut på gode lokaliteter med rikelig strøm.


Våre erfarne fagfolk passer laksen gjennom hele vekstperioden i sjøen, og overvåker nøye fiskens apetitt og adferden dens. Fôret er produsert på bærekraftige råvarer, og gir riktig og trygg ernæring til laksen. Fiskens helsestatus passes nøye i tett samarbeid med veterinærer som jevnlig følger opp produksjonen. Vi har et langt perspektiv på vår virksomhet, og for oss er det viktig med et tett samarbeid mellom aktører og tilsynsmyndigheter slik at vi kan ivareta det miljøet vi produserer i på en best mulig måte.


En fisk av god kvalitet må håndteres skånsomt, både ved sortering, lasting og avliving. Har fisken det bra, blir kvaliteten deretter. Når laksen er slaktet er det viktig å ta vare på den gode kvaliteten, pakkelinjen må derfor være optimal, slik at kvaliteten ivaretas i alle ledd. Det er også avgjørende at ikke kjølekjeden brytes. Fra slakting til fisken leveres hos kunden skal den kontinuerlig holdes kald, uten store svingninger i temperaturen.


Vi tilstreber å til en hver tid levere i tråd med kundens ønsker når det kommer til størrelsessammensetning og volum. Skulle det eventuelt skje et avvik eller en endring er vår holdning at åpen og ærlig kommunikasjon er det beste middel for å samarbeide om en løsning.

Gjennom hele vår produksjon følger vi strenge kriterier for å sikre at matvaresikkerheten er ivaretatt. 

Analyser

For å møte krav og forventninger fra kunder og myndigheter sender vi ukentlige prøver til eksternt akkrediterte laboratorium som blant annet kontrollerer kvalitet, hygiene, mattrygghet og fiskehelse. Våre egne laboratorier utfører også daglige mikrobiologiske analyser av fisk, produksjonsutstyr, vann, miljø og hygiene. Slike analyser er viktige for å dokumentere og kontrollere produktkvalitet, hygiene og matsikkerhet.

Sertifiseringer

g_logo_green

Global G.A.P - Internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd

 
Internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd. Dyrevelferd og helse, matvaresikkerhet, miljøvern samt helse og velferd for de ansatte. Sertifikatet viser at vår produksjon følger standardens krav i alle ledd.


GlobalGap

HACCP - Hazard Analysis and Critical ControlPoint. 

 
 
Et internasjonalt system for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. Systemet vurderer biologiske, kjemiske og fysiske farer i produksjonen eller for konsumenten. Sertifikatet viser at Nova Sea AS sin produksjon oppfyller kravene i dette systemet.
iso_22000_col

BRCS - Global standard for food safety

 

GFSI-godkjent standard for mattrygghet. Sertifikatet viser at Nova Sea tilfredsstiller strenge krav til hygiene, mattrygghet, produktkontroll, kvalitetsstyringssystemer, personalkompetanse og leverandøroppfølging.

© 2021 Nova Sea
Design og utvikling: Increo

Kontakt oss


+47 75 09 19 00
NO8764 Lovund