Gå til innholdet
Meny
Rensøy
Bukkøya Ø
Renga S
Stokkasjøen
Kalvhylla

Tilbakemelding

Her kan du send oss tilbakemeldinger, spørsmål eller bekymringer som du har angående vår produksjon av laks. Her kan du også varsle om du har opplevd eller har vært vitne til: Lovbrudd (f.eks. sikkerhet, dyrevelferd eller miljø-lover)

© 2018 Nova Sea
Design og utvikling: InCreo

Sertifiseringer


Iso9001
ISO 9001
Internasjonal standard for god kvalitetsstyring og kvalitetssikring
Iso14001
ISO 14001
Internasjonal standard for god miljøstyring.
Iso22000
ISO 22000
Internasjonal standard for matvaresikkerhet.

Kontakt oss


+47 75 09 19 00
NO8764 Lovund