Gå til innholdet
Meny

Nova Sea tar toget

Publisert av Kristian Pettersen

trailer-dfa

Alternativ transport ut til markedet har lenge stått på agendaen for selskapet med base på Lovund. Fra øya sendes det årlig ca 2500 trailere fullastet med laks som skal ut i verden. I 2019 var oppstarten for et prosjekt mellom ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea som nå materialiseres i økt kapasitet på Nordlandsbanen. En kapasitet som utgjør et alternativ til 13.000 trailere på veiene i Nordland.

Lokalt samarbeid

For Nova Sea har dette samarbeidet kommet i stand etter mange års tett samarbeid med Meyership i Mo i Rana. Et felles tankesett med samme mål, gir nå frukter. Etter en testperiode der 100 trailerlass i 2019 har blitt sendt med tog til Oslo, satses det nå på en utvidet bruk av godstog for laksen fra Lovund. Testperioden har fungert så bra, at det nå er besluttet å utvide løsningen. Samarbeidet mellom oss fire næringsaktørene er unikt, der vi klarer å utnytte logistikkapasiteten nord-sør på en god måte. Fro Nova Sea har timing og samarbeid passet perfekt. Målet for 2020, er at 50% av laksen fra Nova Sea skal fraktes med tog. Dette er et betydelig grep for selskapet og samfunnet med tanke på miljø, trafikksikkerhet og belastning av veinettet.

Næringskorridoren Lovund – Mo i Rana

Med dette grepet viser Nova Sea at man mener alvor når det gjelder å se fremover i forhold til fremtidens logistikkløsninger for næringen. For at denne endringen skal fungere, skal Nova Sea benytte seg av alle tre godstogavgangene som daglig vil gå fra Mo i Rana. Vi er avhengige av et fergesamband med direkte transport inn til fastlandet tilpasset disse daglige avgangene, sier salgssjef Bjørn Olvik.

Nordland Fylkeskommune og Nova Sea har i mange år samarbeidet godt om gode samferdselsløsninger. Denne nye satsningen fra vei til bane legger ekstra krav til et velfungerende fergesamband som er tilpasset næringen og togavgangene fra Mo i Rana.


Oppdatert
© 2021 Nova Sea
Design og utvikling: Increo

Kontakt oss


+47 75 09 19 00
NO8764 Lovund